online boekhouden

Administratie

V.O.F. / ZZP

Stichting & Vereniging

B.V.

V.O.F. / Z.Z.P.


Een goede administratie is van groot belang voor een ondernemer. Het is de basis voor het bepalen van uw strategie als ondernemer. Een juiste analyse van de cijfers kan pijnpunten accentueren en u wijzen op kansen en positieve ontwikkelingen binnen uw onderneming. Bovendien dient de financiële administratie als grondslag voor de informatie die aan de Belastingdienst of de bank verstrekt moet worden.

 

Veel ondernemers besteden het administreren liever uit. Dat kan, wij kunnen voor u de gehele administratie voor onze rekening nemen. Maar het is ook goed om als ondernemer zelf vinger aan de pols te houden en zelf delen van de administratie te doen. Ook dat kan. In overleg is (bijna) alles mogelijk. Neem bijvoorbeeld de optie van online boekhouden. Zo werken we samen aan uw administratie.


We streven naar een zoveel mogelijk automatische verwerking om op deze wijze uw administratie up-to-date te houden. Hierdoor kunnen we gedurende het jaar advies geven voor het maximaal fiscaal voordeel. Niemand wordt toch vrolijk van (teveel) belasting betalen?

  

Stichting & Vereniging


Stichtingen en verenigingen hebben in principe een dubbele plicht om hun administratie netjes en overzichtelijk bij te houden. Ten eerste omdat dat zo is geregeld in de Algemenen wet inzake Rijksbelastingen, maar misschien nog wel belangrijker is de verantwoording richting leden of sponsoren en andere geldschieters. Zij zijn ten slotte verantwoordelijk voor het bestaansrecht van de rechtspersoon.


Daarom is het voor elke stichting of vereniging belangrijk om een kloppend jaarrapport op te leveren. Wij kunnen u daarbij helpen, in welke vorm dan ook. In overleg besluiten we wat u als stichting of vereniging zelf kan doen en wat onze rol zal zijn. Oók als uw stichting een ANBI status heeft of wenst.

B.V.


Een startende onderneming begint niet vaak als BV. Maar als het bedrijf groeit, kan het interessant zijn om naar deze rechtsvorm over te stappen. Wij kunnen u daarin begeleiden.


Voor BV’s bieden wij een totaalpakket aan t.b.v. de administratie. Dit bestaat uit:
            - bijhouden of controleren en corrigeren van de dagelijkse administratie
            - opstellen van balans en resultatenrekening
            - tussentijdse evaluaties en adviezen
            - verzorgen van de aangiften omzetbelasting
            - salarisadministratie inclusief verzorgen van aangiften loonheffing
            - verzorgen van de aangiften vennootschapsbelasting
            - verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting van de DGA(‘s)
            - aanleveren van publicatiecijfers

In overleg besluiten we welke onderdelen u in eigen beheer houdt en welke u uitbesteedt.


Ook als het gaat om het opzetten van BV-structuren (bijvoorbeeld in verband met risico spreiding) bent u bij ons aan het juiste adres.


 

Tarieven


*

Er is geen vaste prijs voor onze dienstverlening. Iedere administratie is tenslotte anders en iedere ondernemer heeft zijn of haar eigen wensen en pakketten. De prijs wordt in overleg met u, als klant, vastgesteld. We werken zowel met vaste bedragen als op urenbasis.

*